Ring oss idag!
073 - 055 66 21

Takbehandling

Takvård i skåne har F-skattebevis och ansvarsförsäkring som täcker plötslig oförutsedd skada på den egendom vi bearbetar. Vi har även försäkringar som täcker personskador på egen personal. Äldre tak kan ibland vara ömtåliga och känsliga att beträda. Vi kan därför inte ersätta egendomsskador som beror på att takstolar, råspont, takpapp, bärläkt, ströläkt, takpannor eller plåtdetaljer inte tål att en normalviktig person beträder taket.

Vi erbjuder oss alltid att byta ut takpannor som skadas som följd av att vi går på taket. En förutsättning för bytet är att ni står för utbytespannor och har dessa i beredskap i samband med behandlingen. För att utesluta risken för missförstånd ber vi er besiktiga taket före och direkt efter behandlingen. Skador och läckage som upptäcks efter denna besiktning åtgärdas/ersätts inte av Takvård i skåne.

Med algbehandling dubblerar du takets livslängd och höjer fastighetens värde.

Behandlingsresultat

Väderförhållande vid behandling och behandlingsresultat.

Behandling med Jape© Grön-Fri bör inte ske på frostbelagda ytor eller om regn förväntas inom ett dygn. Blåst försvårar jämn besprutning och kan därför ge ett sämre resultat. Om vädret riskerar att bli ogynnsamt avbryter vi arbetet och senarelägger behandlingen.

Cirka tre månader efter behandlingen brukar algerna på taket vara borta. Mossan vissnar relativt snart och brukar vara försvunnen inom 6-12 månader. De gulgrå lavarna är lite segare och kan dröja kvar upp till två år. Vid svår påväxt kan behandlingen behöva upprepas efter cirka ett år. Jape© Grön-Fri håller sedan taket fritt från ny påväxt upp till fyra år efter sista behandlingen.

Eftersom resultatet inte är omedelbart råder vi er att fotografera taket före behandling. På så sätt kan ni lätt se hur effektiv behandlingen är. Läs gärna mer om förväntat behandligsresultat på www.jape.se. För att undvika stopp i takavvattninsgsystemet rekommenderar vi att ni att rensar hängrännorna någon månad efter behandlingen.

Jape© Grön-Fri är mycket effektivt mot beväxning på gångplattor, asfalt, fasader, staket och markiser. Vi behandlar även dessa ytor efter överenskommelse.

Använd ROT-avdraget!